امروزه پیمانکاران ساختمانی جهت ساخت ساختمانهای عظیم یا برج های مسکونی به ناچار بایستی از بالابر یا آسانسور کارگاهی استفاده نمایند.
آسانسور کارگاهی بایستی کاملا ایمن بوده و ظرفیت و ارتفاع مورد نظر مشتری را براورده نماید.

انواع آسانسور صنعتی
آسانسور صنعتی که درون چاهک آسانسور نصب می گردد و ریل های آن T9 با T16 استاندارد آسانسور می باشد که موجب حرکت نرم و ایمن می شوند .
آسانسور صنعتی که بر روی نمای ساختمان نصب می گردد و دارای قطعات ۳ متری می باشد که روی یک دیگر مونتاژ می گردد . سیستم حرکت آن ها کششی یا با راک و پنیون می باشد .

مشخصات آسانسور صنعتی
ظرفیت بالابر مصالح از kg ۵۰۰ الی kg ۳۰۰۰ می باشد.
سرعت حرکت m/s ۲/۰ الی m/s ۶/۰ می باشد.
دارای کابین تمام فلزی با فنس یا ورق پانچ شده و درب آکاردئونی می باشد.
ابعاد کابین با توجه به ابعاد چاهک ساخته می گردد.
سیستم حرکت به صورت کششی با وینچ می باشد.
دارای سیستم ایمنی ترمز پاراشوت است که در صورتی که سرعت آسانسور صنعتی بیشتر از حد مجاز گردد ترمز به صورت خودکار عمل نموده و مانع سقوط می گردد.
سیستم اضافه بار (over Load): این سیستم الکترونیکی عمل نموده و در صورتی که وزن بار قرار داده شده در آسانسور بیشتر از وزن تعریف شده باشد سیستم اضافه بار عمول نموده و مانع حرکت کابین می گردد .
ترمز الکترومغناطیسی پشت الکتروموتور نصب می گردد که برای توقف به موقع بالابر کارگاهی در سر ایستگاه لازم می باشد و جلوگیری از برگشت کابین به پایین در هنگام زیر بار بودن می کند.