از دوربین مداربسته گردان یا دوربین مداربسته چرخشی ( ptz ) برای پوشش محیط های بزرگ و محوطه های باز استفاده می شود و برای کنترل  آنها به یک اپراتور و مسئول دوربین نیاز است. مسئولیت اپراتور کنترل به اطراف و زوم به نقاط مختلف در دسترس دوربین مداربسته چرخشی میباشد.

این دوربین ها دارای قابلیت گردش در جهات مختلف و (معمولا) زوم کردن در یک زاویه خاص هستند. معمولا دارای یک بدنه دام شکل و یک پایه با توجه به شرایط نصب هستند.

زاویه دید دوربین مداربسته چرخشی

با توجه به دارا بودن قابلیت زوم مکانیکی، این دوربین ها میتوانند زاویه دیدی متغییر داشته باشند. زاویه دید این دوربین ها را معمولا تنها با توجه به میزان بزرگ نمایی آنها نشان می دهند و برای اطلاع از نوع لنز متغییر نصب شده بر روی دوربین باید به کاتالوگ تخصصی دوربین مراجعه کرد

برنامه حرکتی مانند ربات برای دوربین مداربسته چرخشی یا گردان

دوربین مداربسته گردان این قابلیت را دارد تا بتواند با کمک تعریف برنامه Preset جهات و حرکت های مختلفی را  انجام دهد، هر Preset یک نقطه مکانی مشخص بر روی دوربین چرخشی می باشد که می توان آن را بر روی نقاطی که مد نظر ما می باشد تنظیم کرد. به عنوان مثال میتوان به دوربین مداربسته گردان تعریف کرد تا با حرکت شخص یا ماشین آن را دنبال کند.

دوربین‌های مداربسته گردان معمولا دارای یک بدنه دام شکل و یک پایه فلزی با توجه به شرایط نصب هستند.

لنز دوربین مداربسته PTZ دارای قابلیت زوم زیادی میباشد و با توجه به فرمان و حرکتی که از طرف اپراتور داده میشود عقب و جلو میشود.

همچنین این دوربین مداربسته PTZ در دو نوع داخلی ( indoor ) و بیرونی ( outdoor  ) میباشند.