شیرهای الکترونیکی (چشمی ) جزو شیرآلات کلاسیک به شمار می روند. در شیرآلات چشمی، با کمک بلاتور هوا را داخل آب کرده و آب بصورت حباب از شیر بیرون می ریزد. شیرآلات الکترونیکی بدون تماس دست با شیر، تنها با قرار گرفتن دست در میدان دید سنسور های مادون قرمز کار می کنند. آنها مصرف آب را تا 50 درصد کاهش می دهند ولی از لحاظ قیمت نسبت به شیرهای دیگر نسبتا گرانتر هستند.