شیرآلات پدالی بیشتر در اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای شیرآلات پدالی:

  • عدم تماس مستقیم دست با شیر مانع انتقال بیماریهای وا گیردار عفونی و پوستی می شود.
  • بدلیل قطع سریع در میزان مصرف آب صرفه جویی می شود .