شیشه خم، شیشه های سکوریتی هستند که درحین انجام فرآیند حرارت دهی شکل گرفته و خم شده اند. شیشه خم می تواند از انواع سکوریت و یا نیمه سکوریت، انتخاب شود. شیشه خم می تواند ساده، رنگی، رفلکس، و یا Low-E باشد.

فرآیند تولید، ویژگی های کارکردی و مشخصه های فنی این نوع شیشه با شیشه های سکوریت مشابهت زیادی داشته و رعایت نکات فنی در تولید آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.

ایجاد خم شیشه بدون وارد آمدن آسیب به سطح شیشه و یا پوشش های آن فرایندی بسیار حساس است که نیازمند تجهیزات پیشرفته و دانش فنی گسترده ای میباشد.

تمامی روش های متداول کارگاهی حرارت دهی شیشه و خم کردن آن بـا ابزارهای ابتدایی و دستی، موجب ایجاد موج بـر سطح شیشه شده، پوشش های محافظ آن را از بین برده و در بلند مدت شیشه را در معرض شکستن ناشی از پدیده ‘خودکشی شیشه’  قرار می دهد.

خم استاندارد شیشه به خمی میگویند که شعاعی از یک دایره باشد شما میتوانید با ارایه طول کمان و شعاع خم اقدام به سفارش شیشه خم نمایید.

در غیر اینصورت بایستی به روش شابلون گیری مشخصات فنی خم را استخراج نمایید شیشه های خم به دو صورت خام و لمینت تولید میگردد که برای ضخامت های کم از شیشه خم لمینت و برای ضخامت های بیشتر میتوان از شیشه لمینت خم استفاده نمود.در روش خم کاری شیشه ابتدا شابلون فلزی تهیه میگردد سپس با قرار دادن شیشه در قالب طی یک عملیات حرارتی اقدام به خم کردن شیشه مینمایند.