اطلاعات نمایشگاه سنگ ترکیه

نمایشگاه سنگ‌های طبیعی ترکیه در تاریخ 27 تا 30 مارس (7 تا 10 فروردین 98) برگزار خواهد شد.
محل برگزاری: شهر ازمیر ترکیه

برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.