نمایشگاه سنگ روسیه

اطلاعات نمایشگاه سنگ روسیه

نمایشگاه سنگ‌های طبیعی روسیه در تاریخ 23 تا 25 آوریل (۳ تا 5 اردیبهشت 98) برگزار خواهد شد.
محل برگزاری: مرکز نمایشگاه بین المللی اکاترینگ بورگ می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.