اطلاعات نمایشگاه سنگ عراق

نمایشگاه سنگ‌های طبیعی عراق در تاریخ 11 تا 14 آوریل (۲۲ تا ۲۵ فروردین 98) برگزار خواهد شد.
محل برگزاری: شهر اربیل عراق

برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.