صنعت روز ساختمان، استانداردهای عمومی و اختصاصی (منطقه‌ای) دارد. لزوم طراحی و ساخت اماکنی که دهه‌ها قابل استفاده قرار گیرد. لزوم طراحی و ساخت سازه‌هایی که دهه ها قابل استفاده قرار گیرد، باعث تنوع چشمگیر و تکنولوژی های روز افزون در زمینه مصالح، تاسیسات و اجرا شده است.

کامرسیران با توجه به ارتباطات گسترده و همکاری‌های متنوع با پروژه‌های بزرگ تجاری و مسکونی کشورهای منطقه و همچنین حضور دایمی در نمایشگاه‌های جهانی صنعت ساختمان،‌توانایی صادرات و واردات و مشاوره در زمینه تکنولوژی‌های روز ساختمان را داشته و آماده همکاری در این زمینه است.

با کارشناسان ما تماس بگیرید.